Sandhøns, duer, ugler, seilere, råkefugler og spetter - jenygard